skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Lid worden?

De PVVN kent 2 verschillende soorten van lidmaatschap

 • Lid
  € 27,50 (bij betaling middels telebankieren)
  € 25,- (bij betaling middels automatische incasso machtiging)

of

 • Gezinslid
  € 12,50 (dit kan alleen, wanneer er al een Lid op het adres is ingeschreven)

Het gezinslid adres wordt gecontroleerd aan de hand van ons ledenbestand (database)
Voor de verschillende mogelijkheden van betalen kiest u nadien een optie op het u toe te zenden contributieformulier (U hoeft nu nog geen keuze te maken)

Stuur een e-mail

U kunt lid of donateur worden door een E-mail te sturen naar secretariaat@pvvn.nl met daarin vermelding van de volgende gegevens:

 • uw naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • …en over welke aandoening u informatie m.b.t. neurostimulatie zoekt.

Of gebruik onderstaand aanmeldformulier

Combinatie

Indien u een combinatie lidmaatschap bij de NVVR of de PVVN afsluit, krijgt u

30 % korting op de totale contributie van beide verenigingen

(€ 35,00 i.p.v. € 50,00).

Aanmeldformulier

Voornaam*

Tussenvoegsel

Achternaam*

Adres*

Huisnummer*

Postcode*

Woonplaats*

E-mail*

Aandoening

Voer hier de Captcha code in
captcha

Back To Top