skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Bedplas problemen bij kinderen

Onderzoek naar behandeling van bedplassen middels PTSN

stem-op-ons2In Nederland zijn er ongeveer 100.000 kinderen die last hebben van ongewild urineverlies overdag en of ‘s nachts. Dat betekent in elke basisschoolklas 1 of meerdere leerlingen. Vanwege het nog altijd heersende taboe, wordt de normale ontwikkeling vaak negatief beïnvloed en schaamtegevoelens en pestgedrag zijn geen uitzondering.

Bij ongeveer 20% van de kinderen werken de reguliere behandelingen zoals urotherapie, bekkenfysiotherapie en medicijnen onvoldoende. Deze kinderen hopen wij een nieuwe behandeling te bieden met PTNS. PTNS staat voor Percutane zenuw stimulatie en deze behandeling wordt inmiddels al succesvol toegepast bij volwassenen incontinentieproblemen. Bij kinderen is het tot nu toe slechts op kleine schaal toegepast, maar met veelbelovende resultaten.

Wij willen graag zoveel mogelijk geld om in een gedegen onderzoek deze behandeling aan te bieden aan díe kinderen, waarbij de standaard therapieën niet volstaan. Hiermee hopen wij dit uiteindelijk grootschalig te kunnen implementeren in Nederland. Tenslotte verdient elk kind een droge en onbekommerde toekomst.

Omdat PTNS voor de PVVN geen vreemd woord is (zie onze website), willen we u vragen dit project te steunen door uw stem hiervoor uit te brengen. Iedereen met een e-mailadres kan deze maand stemmen via de website:

http://www.zonmw.nl/stemnu
Er is ook een mooi filmpje gemaakt over het project!

Back To Top