skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Chronische zenuwpijn

Pijn

Met pijn wordt vaak acute pijn bedoeld. Acute pijn werkt voor het lichaam als een waarschuwing. Wanneer je je hand (onbedoeld) in het vuur steektl ervaar je pijn waardoor je in een reflex je hand terug trekt. Geruime tijd hierna zul je (vaak) nog last hebben of pijn houden. Maar je lichaam geneest en ook de pijn gaat naar verloop van tijd weg.

Met chronische pijn wordt bedoeld; pijn die langer dan 3 maanden aanhoudt. Er is dan geen één op één relatie (meer) met het oorspronkelijke letsel. Het letsel is vaak hersteld, maar de pijn blijft bestaan. Vaak zijn er meerdere redenen waarom de pijn blijft. Dit is in iedere situatie anders.

IASP

De “International Association for the Study of Pain” (IASP) definieert pijn als “een onplezierige sensorische en emotionele ervaring die gepaard gaat met feitelijke of mogelijke weefselbeschadiging of die beschreven wordt in termen van een dergelijke beschadiging”:

Pijn is op basis van tijdsduur te onderscheiden in:

Acute pijn
Chronische pijn

Acute pijn

wordt gekenmerkt door een goed aan te duiden ontstaansmoment van de pijn. Het is van tijdelijke aard en neemt af bij herstel.

Acute pijn reageert meestal op therapie met medicatie en behandeling van de oorzaak van de pijn.

Chronische pijn

afbeelding pijn

mag niet worden beschouwd als langdurig acute pijn. Chronische pijn, meestal gedefinieerd als pijn die drie

maanden of langer duurt of gepaard gaat met een chronisch ziekteproces, heeft een minder goed gedefinieerd begin.

Chronische pijn veroorzaakt veranderingen in het centraal zenuwstelsel. Pijnontvangers in de huid of in ander weefsel sturen via het ruggenmerg een impuls naar de hersenen. Het pijngevoel wordt geregistreerd in de hersenen en niet op de plaats van het letsel. Dit laatste was een belangrijke ontdekking, omdat artsen hierdoor inzagen dat ze pijn konden beheersen door ervoor te zorgen dat de impulsen de hersenen niet bereiken. Wanneer de pijnsignalen namelijk de hersenen niet bereiken, wordt de pijn niet “gevoeld”. We hebben het dan over neuropatische pijn; pijn die voortkomt uit beschadiging van de zenuwen.

Door middel van ruggenmergstimulatie kan het pijnsignaal dat naar de hersenen gaat worden gemoduleerd. Dit gebeurt door tegen het ruggenmerg aan een elektrode te plaatsen, waarbij de zenuwen in het pijngebied door middel van zeer kleine elektrische pulsen worden gestimuleerd.

Oproep aan niet-leden

ATTENTIE

Bent u in verband met pijnklachten behandeld met een neurostimulator dan doen we een oproep aan u te overwegen lid te worden van de PVVN.
U kunt door uw lidmaatschap helpen de chronische pijn tak van onze vereniging te ondersteunen en zo deze behandeling kenbaar te maken aan het publiek.
U weet nog hoe het was voor de behandeling en misschien vindt u het fijn dat anderen hier ook van weten en wellicht voor behandeling in aanmerking komen.
Helaas weten velen nog niet van de mogelijkheden met neurostimulatie af en zelfs in de medische wereld komt daar nu pas meer bekendheid over.
Dat terwijl deze behandeling reeds vergoed wordt.
Daarnaast krijgen we ook veel specifieke vragen die te maken hebben met de oorzaak van chronische pijnklachten in relatie tot behandeling met neurostimulatie en willen we deze vragen het liefst laten beantwoorden door “ervaringsdeskundigen”, mensen die zelf zo’n behandeling ondergaan hebben en kunnen vertellen wat het allemaal behelst.

Mocht u overwegen lid te worden, voor slecht 25 euro per jaar klikt u dan hier of stuur een e-mailt bericht naar het secretariaat.

Zo kunt u uw lotgenoten wellicht helpen.

Back To Top