skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Hoe kiest u uw zorg en zorgaanbieder

Hoe kiest u uw zorg en zorgaanbieder?

Hoe kiest u uw zorg en zorgaanbieder?

Ieder(in) zoekt mensen die willen meedoen aan een onderzoek naar hoe mensen kiezen voor zorg. Ieder(in) is de landelijke belangenorganisatie voor mensen met een beperking. De PVVN is lid van Ieder(in). Waarom is dit onderzoek belangrijk? En wie kan meedoen?

Het krijgen van de juiste zorg is belangrijk. Immers, met de juiste zorg kunt u uw leven goed – of in ieder geval zo goed mogelijk – voortzetten. Maar om die juiste zorg te kunnen krijgen, is het erg belangrijk dat op het juiste moment de juiste keuzes gemaakt (kunnen) worden.

Welke keuzes maken mensen precies? En op basis waarvan? Of valt er überhaupt weinig te kiezen in de zorg? Ieder(in) vermoedt dat bij het kiezen voor zorg nog veel mis gaat en wil dit in de praktijk onderzoeken.

Wat doet Ieder(in) met de resultaten?
Resultaten van dit onderzoek zal Ieder(in) gebruiken bij de lobby voor goede zorg en ondersteuning op maat. Daarnaast wordt op basis van de resultaten voorlichtingsmateriaal gemaakt voor mensen die (ook) op het punt staan een keuze te maken in de zorg.

Wie kan meedoen?
Heeft u levenslang zorg en ondersteuning nodig of bent u familielid (bijvoorbeeld ouder) van iemand die levenslang zorg en ondersteuning nodig heeft én heeft u na 1 januari 2015 (opnieuw) een keuze voor zorg gemaakt, dan kunt u meedoen aan dit onderzoek. Het kan gaan om allerlei soorten zorg. U heeft bijvoorbeeld voor zorg moeten kiezen omdat:

  • u voor het eerst zorg en ondersteuning nodig had,
  • uw zorg vroeger betaald werd uit AWBZ, maar nu door de gemeente en/of zorgverzekering,
  • uw zorgbehoefte gewijzigd is,
  • u wilde of moest verhuizen,
  • u van school kwam en naar dagbesteding ging,
  • uw dagbesteding niet langer passend was,
  • etc

Het gaat niet alleen om zorg van zorgaanbieders, maar ook om zorg die u krijgt van mantelzorgers, in een instelling of bij u thuis enz. Dus om zorg die loopt via de Wmo, jeugdwet, Wet langdurige zorg of zorgverzekering.

Persoonlijk gesprek en/of groepsgesprek
Voor dit onderzoek gebruikt Ieder(in) geen vragenlijst; Ieder(in) wil graag met u in gesprek komen. Wilt u meedoen, dan kunt zich opgeven voor een persoonlijk gesprek (bij u thuis of op een locatie van uw keuze) en/of een groepsgesprek. Het gesprek zal onder andere gaan over hoe u een bepaalde aanbieder heeft gekozen, of u daarbij gebruik heeft gemaakt (kunnen maken) van cliëntondersteuning, hoe u de zorg en ondersteuning realiseert en of u daar tevreden over bent, etc.

Wanneer?
De persoonlijke gesprekken en groepsgesprekken zullen tussen september en december 2016 plaatsvinden. De data, tijden en locatie van de groepsgesprekken zijn nog niet vastgesteld.

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? Aanmelden kan via: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/kiezen

Ieder(in) voert dit onderzoek uit met de Patiëntenfederatie Nederland (voorheen NPCF) en LPGGz in opdracht van het Ministerie van VWS.

Back To Top