Informatie
  • Informatie aanvragen (Deze pagina)
  • Lid worden?
  • Contact van het secretariaat, de redaktie van “De Stimulans” of de webmaster
  • Onze agenda; met beurzen, inloopuren, bijeenkomsten en informatie avonden
  • Nieuws; Ons blog met aankondigingen en interessante artikelen
  • Forum; het thuishonk voor onze leden (bijna aktief)
  • Lotgenoten contact; U heeft een vraag of wilt graag eens praten met iemand met een neurostimulator? Een lijst met namen en telefoonnummers van contact personen die onze vereniging rijk is
  • Media: Foto’s en video’s van onze website
  • Q&A; een kleine verzameling van vragen met hun antwoorden
  • Links; een opsomming van op deze website gegeven hyperlinks

Informatie aanvragen

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Onderwerp

Uw vraag

Voor hier de Captcha code in
captcha