skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Bij de InterStim® therapie (Sacrale Neuromodulatie) worden lichte elektrische impulsen afgegeven aan de sacrale of 3e heiligbeenzenuw in het bekkenbodemgebied.

Deze behandeling kan worden toegepast bij vormen van zowel urine- als ontlasting incontinentie, maar ook bij obstipatie en retentieblaas.

Deze zenuwen, die sacrale zenuwen worden genoemd, reguleren het functioneren van de blaas, de darmen, de sluitspieren en de bekkenbodem. Door het neuromoduleren van die zenuwen worden de “verkeerde” signalen overstemd door “goede” signalen waardoor de symptomen, behorend bij de functiestoornis, verlicht kunnen worden.
(Woorden die u niet dadelijk herkent, kunt u in de woordenlijst opzoeken).

interstim

De InterStim® therapie

De toepassing van de behandeling bestaat uit twee fasen:
1e fase > De Testfase (proefstimulatie)
2e fase > De Implantatie

De Testfase (proefstimulatie)

Voor de testfase wordt er een dunne geleidingsdraad met elektrode(n) in de onderrug ingebracht dichtbij de zenuwen die de blaas en darmen controleren Deze geleidingsdraad wordt verbonden met een kleine externe stimulator.
De testfase kan plaats vinden met een tijdelijke of een definitieve geleidingsdraad. De procedure voor het aanbrengen van de benodigdheden kan onder lokale of algemene verdoving en duurt ca. 30- 60 minuten. Uw behandelend specialist zal bepalen voor welke testfase/procedure u in aanmerking komt .

De duur van de testfase is afhankelijk van de indicatie en soort test, uw arts zal dit met u bespreken. Onderstaand e periodes zijn slechts indicatief.
Bij plasklachten: 7 – 14 dagen
Bij darmklachten: 14 – 21 dagen
Voor de aanleg van de proefstimulatie ligt u op de buik. Uw onderrug en billen blijven onbedekt. Op de rug wordt er een aardingsplakker aangebracht. Net naast het midden van de onderrug prikt de arts met een naald in de onderrug om de juiste sacrale zenuw te kunnen vinden.

Tijdens de procedure vraagt de arts regelmatig of u wilt beschrijven wat u voelt en/of kijkt hij naar de reactie van de bekkenbodem of de voet. Als het gevoel en de reactie van de bekkenbodem overeenstemt met wat de arts ervan verwacht, wordt de geleidingsdraad op de juiste plaats ingebracht.

De geleidingsdraad wordt aangesloten op een testkabel en de externe stimulator.

Er wordt samen met de verpleegkundige bekeken wat voor u de prettigste manier is om de externe stimulator (het testkastje) bij u te dragen, soms wordt er dan gelijk of eventueel aan het einde van de testfase een röntgenfoto gemaakt.

Evaluatie

Gedurende de testfase/proefperiode dient men een dagboekje bij te houden van het plas en/of ontlastingsgedrag. Aan het einde van de testfase zal er een evaluatie plaats vinden. Tijdens deze evaluatie zal, aan de hand van het dagboekje, uw bevindingen en de bevindingen van de behandelaar overgegaan kunnen worden tot het plannen van een implantatie van het inwendige stimulatie systeem.

De Implantatie

InterStim afbeelding 2014Na een positieve testfase volgt een implantatie, afhankelijk van de procedure van de testfase, met tijdelijke of definitieve geleidingsdraad, zijn er twee mogelijkheden
Bij een volledige de Implantatie wordt er een geleidingsdraad met elektroden puntjes in het heiligbeen ingebracht dichtbij de 3e of 4e heiligbeens zenuw. Deze geleidingsdraad wordt onderhuids verbonden met de stimulator. Ook deze stimulator wordt onderhuids aangebracht.
Bij een 2e fase implantatie wordt de stimulator geïmplanteerd. De duur van een implantatie is 30 – 60 minuten.

Met een speciaal programmeer apparaat kan de arts de Neurostimulator instellen.

De dag na de implantatie (eventueel op de dag zelf) zal de Neurostimulator hiermee worden ingesteld. Indien nodig kan de stimulator iets worden bijgesteld om een betere/optimale werking te krijgen, dit kan tijdens een reguliere controle plaats vinden. In de meeste gevallen is een tot twee keer voldoende. Soms kan het nodig zijn om over een langere periode de “instelling” van de stimulatie wat vaker bij te regelen tot de optimale werking verkregen is. Deze periode kan per patiënt verschillen van enkele maanden tot één jaar.

Uw eigen “afstands bediening”
De neurostimulator kan worden bediend met de afgebeelde afstandsbediening. Hiermee kan de stimulator worden uitgezet of kan de amplitude (intensiteit van de stimulatie) hoger of lager gezet worden. Bij de InterStim therapie is uitzetten niet nodig.

Alleen bij de Dynamische Graciloplastiek is uitzetten nodig voor het ontspannen van de spier en het effectueren van de stoelgang.

Afstandsbediening

Vervanging: De stimulator wordt gevoed door een interne batterij. Afhankelijk van de intensiteit van de interstim afstandbedieningstimulatie wordt meer of minder stroom verbruikt. De levensduur van de batterij is afhankelijk van het model, van het kleinste model kan de batterij 3 tot 5 jaar mee. Zodra de batterij leeg is zal de neurostimulator vervangen moetenworden.

Bij de InterStim® Therapie (Sacrale Neuromodulatie) worden lichte elektrische impulsen afgegeven aan zenuwen die zich in uw onderrug bevinden (net boven het stuitje). Deze zenuwen, die sacrale zenuwen worden genoemd, reguleren het functioneren van de blaas, de sluitspier en de bekkenbodem. Door het neuromoduleren van die zenuwen worden de “verkeerde” signalen overstemd door “goede” signalen waardoor de symptomen, behorend bij de functiestoornis, verlicht kunnen worden. (Woorden die u niet dadelijk herkent, kunt u in de woordenlijst opzoeken).

Vaak gestelde vragen

Voor de functiestoornissen van de Blaas al meer dan 15 jaar
Voor de functiestoornissen van de Darmen al meer dan 10 jaar

Voor de functiestoornissen van de Blaas in 11 Ziekenhuizen.
Voor de functiestoornissen van de Darmen in 4 – 6 Ziekenhuizen.

Als u exact wilt weten waar, kunt u contact opnemen met de patiëntenvereniging.

De kosten van de behandeling wordt momenteel betaald uit het FB (reguliere ziekenhuisbudget). Soms word er ook gebruik gemaakt van speciale toeslagen of andere regelingen.
Ondanks de DOT, het nieuwe zorgstelsel, is uitbreiding met nieuwe centra en betere geografische verdeling hiervan nog niet gerealiseerd.
Samen met de betrokken artsen streeft onze vereniging ernaar, om neuromodulatie voor de blaas en de darmen beter toegankelijk te krijgen voor patiënten met deze gênante en zeer belemmerende problemen.
Onder ander daarvoor hebben wij uw steun hard nodig en betekent ieder lid heel erg veel voor ons. Met meer leden kunnen we meer invloed uitoefenen op zorgverzekeraars en op het Ministerie!

Clinical Experience

> 100.000 Patiënten geïmplanteerd (wereldwijd)

InterStim® Urinary
> 15 jaar ervaring met InterStim® bij functiestoornissen van de blaas
* Lange termijn resultaten (5 jaar) gepubliceerd

InterStim® Bowel
>10 jaar ervaring met InterStim® bij functiestoornissen van de Darmen
Literatuur op aanvraag.

Back To Top