skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Klachtenprocedure

De PVVN doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de PVVN en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

 • Schriftelijk: PVVN, Pollenkamp 24, 6714 GP  EDE
 • Telefonisch: 088-7306801
 • Per e-mail: secretariaat@pvvn.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

 • De datum waarop de klacht binnenkomt
 • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail)
 • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klant
 • Is klant aangesloten als lid van de PVVN
 • Type klacht
 • Omschrijving van de actie die PVVN onderneemt naar aanleiding van de klacht
 • Naam van de PVVN medewerker die de klacht behandelt
 • Datum waarop de klacht is afgehandeld

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klant hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de PVVN gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de PVVN te verbeteren.

Opgemaakt december 2011

Back To Top