skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Petitie nieuws

Petitie nieuws

Aanbieden van de petitie

De PVVN heeft begin juni 2 prettige gesprekken gevoerd met de Tweede kamerleden, mevr. Joba van den Berg en dhr. Rens Raemakers. Op 18 juni hebben we de petitie aangeboden.
26 juni zijn we aan aanwezig geweest bij het kamerdebat over de zorgkosten/basispakket. Daar zijn kamervragen aan de minister gesteld over neuromodulatie en visie op integrale pijn.
Dat waren al mooie voorlopige resultaten! Als gevolg van de kamervragen heeft Minister Bruins heeft, zoals toegezegd aan Rens Raemakers, een brief over de stand van zaken rondom de vergoeding van neuromodulatie aan de Tweede Kamer.
Het feit dat de minister nu aandacht heeft voor het onderwerp, dat hij probeert ongerustheid weg te nemen en kritisch is op de kwaliteitsregistratie en daarover wil meedenken, zijn lichtpuntjes. In het daaropvolgend AO overleg hebben dhr. Rens Raemakers en mevr. Joba van den Berg een motie ingediend! Vannacht is er gestemd over de ingediende moties. ‘Onze’ motie is unaniem aangenomen; d.w.z. de hele Tweede Kamer heeft deze oproep gesteund. Ook de andere motie, over het opstellen van een visie op pijnbestrijding, is aangenomen. Een mooi resultaat, waar we zeker blij mee zijn.

Eerder verspreid op onze Facebook pagina.

Back To Top