skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Sacrale Neuromodulatie

Sacrale Neurostimulatie (SNM), ook wel sacrale neuromodulatie of zenuwstimulatie genoemd, heeft een effect op de zenuwen die verantwoordelijk zijn voor het functioneren van de blaas. Via een Neuromodulator worden de sacrale zenuwen met behulp van lichte tot matige elektronische pulsen gestimuleerd. Op die manier kan de coördinatie tussen hersenen, bekkenbodem, blaas en sluitspieren worden hersteld. De SNM-therapie wordt als behandeling ingezet bij problemen als: verlies van urine en/of hevige aandrang veroorzaakt door een overactieve blaas, urineretentie. Om te bepalen of de therapie gaat werken, wordt er eerst een testfase gedaan. Dit is een tijdelijke periode waarin het effect – de werking van de therapie – getest kan worden. Een arts van een van de behandelcentra voor sacrale neuromodulatie kan beoordelen of u in aanmerking komt voor SNM.

Sacrale Neuromodulatie kan werken bij de volgende aandoeningen

  • OAB (Overactieve blaas), hevige aandrang en vaak plassen (zonder of met urineverlies)
  • Retentie, niet kunnen plassen (zonder dat er sprake is van een obstructie)

 

Video

Een video die het (proef) plaatsen van een neurostimulator laat zien (tegen incontinentie).

Back To Top