skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Overactieve Blaas

Heel vaak plassen en het soms niet op kunnen houden kan duiden op een overactieve blaas. Vanzelfsprekend moeten andere oorzaken van vaak plassen, zoals een infectie, eerst uitgesloten worden. Na gericht onderzoek kan de diagnose overactieve blaas gesteld worden. In de regel wordt een overactieve blaas eerst behandeld met: 

dieet
fysiotherapie
medicijnen

Als bovenstaande behandelmethoden onvoldoende effect hebben, kan neurostimulatie een oplossing bieden.

InterStim® therapie

Inactieve Blaas (Retentie)

Het niet kunnen plassen of niet volledig kunnen uitplassen. Patiënten met retentie moeten veelal katheteriseren om de blaas volledig te ledigen.
Ook hiervoor geldt dat in een later stadium van de behandeling neurostimulatie een mogelijke behandelmethode kan zijn.

Stress Incontinentie

Een veel voorkomende vorm van incontinentie is stress incontinentie. Urineverlies veroorzaakt door een fysieke inspanning zoals springen, tillen, lachen of niezen, hierdoor is inspanningsincontinentie eigenlijk een betere benaming dan stress incontinentie.

Deze vorm van incontinentie is niet met neurostimulatie te behandelen. Voor stress incontinentie zijn er veschillende behandelingen mogelijk zoals; bekkenbodemfysiotherapie, bulkinjecties, ballontherapie, een bandje (ophangmatje) of een vergelijkbare behandeling.

  • Overactieve blaas
  • Urge Incontinentie
  • Retentie
  • Interstitiele Cystitis
  • Chronische bekkenbodempijn
  • Veel aandrang en vaak plassen
  • Hevige aandrang en urineverlies
  • Niet kunnen (uit)plassen
  • Blaaspijnsyndroom

Overig

Onderstaande functiestoornissen van de blaas zijn moeilijk of soms niet te behandelen met niet-operatieve therapieën en kunnen mogelijk behandeld worden met een van de vormen van neurostimulatie.

Video

Een video die het plaatsen van een lead (draad) / proefstimulatie van een neurostimulator laat zien (tegen incontinentie)

Kijk hier
Back To Top