De PVVN zet zich in voor haar leden door o.a. landelijk en regionaal ledenbijeenkomsten te organiseren, telefonisch lotgenotencontact te onderhouden, een kwartaalblad uit te geven, een forum en aanwezig te zijn op publieks- en vakbeurzen. Uiteraard kunt u ook met al uw vragen bij ons terecht!

Onze vereniging is ontstaan voor mensen die behandeld zijn of worden met neurostimulatie bij incontinentie. Later is daar ook de groep chronische-pijn patiënten aan toegevoegd omdat voor deze groep neurostimulatie als behandeling ook mogelijk is.


Stuur een e-mail

U kunt lid of donateur worden door een E-mail te sturen naar secretariaat@pvvn.nl met daarin vermelding van de volgende gegevens:

  • uw naam
  • adres
  • postcode
  • woonplaats
  • telefoonnummer
  • geboortedatum
  • …en over welke aandoening u informatie m.b.t. neurostimulatie zoekt.

Of gebruik het lidmaatschap aanmeldformulier.

Veranderde wetgeving:
Vanaf 2013 wordt de contributie, i.v.m. de subsidie-eisen van het ministerie:


Lid: € 25,00 per jaar
Partner/gezinslid: € 12,50 per jaar

Beëindigen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk, schriftelijk of per mail bij de secretaris, tot één maand voor het nieuwe verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.


Wat kunnen we voor u doen?

Onze belangrijkste taken zijn: informatievoorziening, belangenbehartiging, medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek, onderhouden van lotgenotencontact en neurostimulatie als behandeling bekend maken zodat ook anderen hiermee geholpen kunnen worden. Met uw lidmaatschap helpt u dus uzelf en uw medepatiënten!

Voor uw lidmaatschap ontvangt u elke vier maanden ons blad De Stimulans. Tevens bent u van harte welkom om onze ledencontactdag die een maal per jaar georganiseerd wordt en eventuele regionale activiteiten. U krijgt toegang tot ons forum. Daarnaast kunt u aanspraak maken op ons lotgenotencontact en uiteraard altijd bij ons terecht voor uw vragen en/of onzekerheden.


Onze contactpersonen / ervaringsdeskundigen

De PVVN mag rekenen op de steun en activiteiten van een grote groep contactpersonen uit vele delen van Nederland. Deze contactpersonen zijn vaak ieder gespecialiseerd in een bepaalde behandeling of aandoening omdat zij daar ervaringsdeskundigen in zijn. Wanneer u een beroep doet op ons lotgenotencontact, kunt u er verzekerd van zijn dat via de coördinator de juiste persoon voor u uitgezocht wordt die uw vragen en emoties het best kan beantwoorden en begrijpen. Aarzel niet om contact op te nemen. Ze staan graag voor u klaar.

Misschien voelt u er ook iets voor op deze manier een lotgenoot te kunnen helpen en de vereniging te ondersteunen? Speciaal in het noorden van Nederland kunnen we nog veel hulp gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Voor meer info, zie adressenlijst of E-mail: secretariaat@pvvn.nl . U kunt ook bellen op telefoonnummer 088-7306801
De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie is lid van Ieder(in) voorheen CG-Raad.