skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Wat kunnen we voor u doen?

Onze Vereniging houdt zich bezig met tal van activiteiten.
De PVVN (Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie) zet zich in door o.a. landelijk en regionaal (leden)bijeenkomsten te organiseren, tegenwoordig ook Online, Inloopuur Neuromodulatie in ziekenhuizen (of online), telefonisch Lotgenotencontact te bieden, en aanwezig te zijn op Publieks- en Vakbeurzen. Uiteraard kunt u ook met al uw vragen bij ons terecht!

Onze vereniging is ontstaan voor mensen die behandeld zijn of worden met neurostimulatie bij Incontinentie (of retentie bij de blaas of obstipatie bij de darm). Later is daar ook de groep Chronische Zenuwpijn patiënten aan toegevoegd omdat voor deze groep neurostimulatie als behandeling ook mogelijk is. En sinds kort zijn wij er ook voor mensen met een medicijnpomp (Baclofen en Morfine). De onderverdeling in onze informatieverstrekking behelst dus drie groepen mensen die een dergelijk systeem geïmplanteerd hebben gekregen. Bovendien zijn de pompen er de oorzaak van, dat onze vereniging sinds 1 januari 2018 van naam is veranderd van Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie naar Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie.

Het Bestuur en de Contactpersonen zijn allen vrijwilligers en werken geheel belangeloos aan activiteiten mee en of houden de vereniging draaiende. Tevens zijn zij allen drager van een Neurostimulator of Medicijnpomp en kunnen daarom uit eigen ervaring vertellen.

Wat krijg u er voor terug?

Onze belangrijkste taken zijn: informatievoorziening, belangenbehartiging, medewerking verlenen aan wetenschappelijk onderzoek, het bieden van lotgenotencontact en neuromodulatie als behandeling bekend maken zodat ook anderen hiermee geholpen kunnen worden. Onze contacten zijn onder meer ziekenhuizen (artsen. bijeenkomsten en poli’s), overheden (van regionaal tot de Tweede Kamer), Zorginstituut Nederland (ZiN), Zorgverzekeraars.

Met uw lidmaatschap helpt u dus uzelf en uw medepatiënten

Voor uw lidmaatschap ontvangt u elke vier maanden ons magazine De Stimulans. We hebben een Forum dat exclusief voor onze leden toegankelijk is. Tevens bent u van harte welkom om onze Ledencontactdag die eenmaal per jaar georganiseerd wordt en eventuele regionale activiteiten. Daarnaast kunt u aanspraak maken op ons Lotgenotencontact en uiteraard altijd bij ons terecht voor uw vragen en/of onzekerheden.

Lid worden? E-mailt u ons of vul uw aanvraag in

U kunt lid of donateur worden door een E-mail te sturen naar secretariaat@pvvn.nl met daarin vermelding van de volgende gegevens:

 • uw naam
 • adres
 • postcode
 • woonplaats
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • …en over welke aandoening u informatie m.b.t. neurostimulatie zoekt.

Of gebruik het lidmaatschap aanmeldformulier.

Veranderde wetgeving:
Vanaf 2013 wordt de contributie, i.v.m. de subsidie-eisen van het ministerie:

 • Lid
  € 27,50 (bij betaling middels telebankieren)
  € 25,- (bij betaling middels automatische incasso machtiging)

of

 • Gezinslid
  € 12,50 (dit kan alleen, wanneer er al een Lid op het adres is ingeschreven)

Het gezinslid adres wordt gecontroleerd aan de hand van ons ledenbestand (database)
Voor de verschillende mogelijkheden van betalen kiest u nadien een optie op het u toe te zenden contributieformulier (U hoeft nu nog geen keuze te maken)

Onze contactpersonen en ervaringsdeskundigen

De PVVN mag rekenen op de steun en activiteiten van een grote groep contactpersonen uit vele delen van Nederland. Deze contactpersonen zijn vaak ieder gespecialiseerd in een bepaalde behandeling of aandoening omdat zij daar ervaringsdeskundig in zijn. Tevens worden al onze contactpersonen jaarlijks geschoold en ontvangen zij van ons voorlichting over de nieuwste trends en ontwikkelingen op het gebied van Neuromodulatie en over zaken die daar mee te maken hebben zoals wetgeving, veiligheid, zorgverzekeringen, vergoedingen enz.

Wanneer u een beroep doet op ons lotgenotencontact, kunt u er verzekerd van zijn dat via de coördinator de juiste persoon voor u uitgezocht wordt die uw vragen en emoties het best kan beantwoorden en begrijpen. Aarzel niet om contact op te nemen. Ze staan graag voor u klaar.

Misschien voelt u er ook iets voor op deze manier een lotgenoot te kunnen helpen en de vereniging te ondersteunen? Speciaal in het noorden van Nederland kunnen we nog veel hulp gebruiken. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat.

Voor meer informatie kunt u een e-mail zenden aan secretariaat@pvvn.nl . U kunt ook bellen naar ons secretariaat via 088-7306801
De Patiënten Vereniging Voor Neurostimulatie is lid van Ieder(in) voorheen CG-Raad.

Het bestuur

Het bestuur van de PVVN bestaat op dit moment uit 6 personen, sommigen met een bestuurlijke taak anderen met een deelgebied. Taken hebben de voorzitter, de secretaris en de penningmeester, waarvan u de telefoonnummers hieronder kunt vinden. Deelgebieden zijn onder andere beurzen, agenda, inloopuren, website en sociale media…

Voorzitter

T. 088-7306802

Penningmeester

T. 088-7306803

Secretaris

T. 088-7306801

Beëindigen van het lidmaatschap

U wilt opzeggen als lid. Dat vinden we heel erg jammer. Ook met uw lidmaatschap kunnen we zoveel (meer)…

Opzegging van het lidmaatschap is mogelijk, schriftelijk of per mail bij de secretaris, tot één maand voor het nieuwe verenigingsjaar. Een verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt blijft de contributie voor het gehele jaar verschuldigd.

Back To Top