skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Wilt u bijdragen aan onderzoek naar het omgaan met activiteiten ondanks chronische pijn?

Wilt u bijdragen aan onderzoek naar het omgaan met activiteiten ondanks chronische pijn?

Chronische pijn heeft een grote impact op het leven. Sommige mensen kunnen hun activiteiten niet meer uitvoeren omwille van pijn, anderen blijven maar doorgaan ondanks de pijn. Uit onderzoek is bekend dat de manier waarop mensen met chronische pijnklachten omgaan met hun activiteiten een belangrijke invloed heeft op het algemeen functioneren. Er blijven echter nog veel vragen bestaan over wat de beste manier is om actief te zijn met pijn. Daarnaast ontbreekt er een goede manier om vast te stellen hoe iemand omgaat met zijn activiteiten.

Met deze studie willen we een vragenlijst testen om activiteitenpatronen bij mensen met chronische pijn te meten. Voor deze studie zijn we op zoek naar mannen en vrouwen met pijnklachten tussen 18 en 65 jaar. De klachten kunnen bijvoorbeeld rugpijn, nekpijn, fibromyalgie, reumatoïde artritis of andere pijnklachten zijn. De pijnklachten dienen minstens 3 maanden te bestaan.

Indien u zou deelnemen aan deze studie, zal van u gevraagd worden om 1 of 2 maal verschillende vragenlijsten in te vullen via de computer. U hoeft hiervoor niet naar de universiteit te komen. Het invullen van de vragenlijsten bij de eerste meting duurt tussen 45 en 60 minuten. Twee weken na de eerste meting wordt aan een deel van de deelnemers gevraagd om mee te doen aan een tweede meting. De tweede meting duurt ongeveer 15 minuten. U bent op geen enkel moment verplicht om deel te nemen en u mag op ieder moment stoppen zonder het opgeven van een reden. Onder de deelnemers worden twee VVV-bonnen verloot ter waarde van 50 euro. De eerste VVV-bon wordt via de computer verloot onder de eerste 120 deelnemers, de tweede VVV-bon onder de volgende 120 deelnemers. U heeft dus een kans van 1 op 120 om een VVV-bon van 50 euro te winnen.

Indien u zich wil opgeven voor deelname of u hebt vragen, neem dan contact op met de onderzoekers via dit e-mail adres: onderzoekpijnactiviteit@gmail.com. Wij kunnen ook telefonisch contact met u opnemen indien u dat wenst. Stuur dan een e-mail met uw contactgegevens naar onderzoekpijnactiviteit@gmail.com.

Uitvoer onderzoek: twee masterstudenten van Universiteit Maastricht.
Verantwoordelijke onderzoekers: Dr. Hanne Kindermans (h.kindermans@maastrichtuniversity.nl) en Prof. Dr. Madelon Peters, Universiteit Maastricht.

Deze studie heeft als kenmerk ERCPN_FPN- 166_10_04_2016.

De PVVN vraagt uw aandacht voor het volgende

Wilt u bijdragen aan onderzoek naar het omgaan met activiteiten ondanks chronische pijn?

Bron: Universiteit Maastricht

Back To Top