skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl
Afbeeling van een banner met links een skelet met dondere contouren, rechtsonder het PVVN logo en de tekst: Neuromodulatie op chronische pijn... wat zou uw keuze zijn? Help neuromodulatie bij chronische zenow pijn in het basispakket te houden.

Petitie

Klik bovenstaande banner om naar de petitie te gaan.

Startsein van deze petitie werd door onze voorzitter en secretaris gegeven door het volgende voor te lezen op de Landelijke Contactdag (LCD) 2019, te Woerden.

Uitleg

Tot ver in de twintigste eeuw moesten mensen met hevige zenuwpijnen aan o.a. dure, verdovende middelen of morfinepompen. Vaak hielpen deze middelen maar kort of kregen patiënten afschuwelijke bijverschijnselen.
Tientallen jaren van een leven werden onhoudbaar. Gelukkig is er neuromodulatie ontwikkeld die voor een pijnreductie van vijftig tot negentig procent zorgt, waardoor het leven van pijnpatiënten weer draaglijk en/of leefbaar wordt. Maar… neuromodulatie dreigt uit het basispakket te verdwijnen! Zo blijkt uit het voorlopige standpunt van het Zorginstituut Nederland (ZIN). Dit mag niet gebeuren, daarom vragen wij om uw hulp. Onderschrijf onze petitie zodat de overheid tijdig bij zinnen komt!

Wij

…dragers van een neuromodulatie systeem, Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie (PVVN),  Vereniging voor Neuromodulatie Nederland (VVNN), familie, vrienden, bekenden en alle andere betrokkenen die neuromodulatie als laatste redmiddel belangrijk vinden…

constateren

  •   …dat neuromodulatie voor heel veel chronische pijnpatiënten een laatste redmiddel is. Vele duizenden patiënten hebben immers door neuromodulatie hun kwaliteit van leven teruggekregen
  •   …dat dankzij neuromodulatie veel indirecte medische kosten wegvallen, doordat het medicijngebruik en andere therapie als bijvoorbeeld fysiotherapie, drastisch verlaagd worden en soms zelfs helemaal vervallen
  •   …dat patiënten die vanwege ondraaglijke pijn arbeidsongeschikt verklaard zijn dankzij neuromodulatie weer kunnen werken
  •   …dat het Zorginstituur Nederland deze gunstige ontwikkeling niet op waarde schat of mee wil wegen en een negatief advies dreigt uit te brengen over de vergoeding van neuromodulatie in de basisverzekering…

en verzoeken

…om deze manier van pijnbestrijding te blijven vergoeden vanuit het basispakket, zodat alle pijnpatiënten die een indicatie hebben voor neuromodulatie geholpen kunnen worden, nu én in de toekomst.

We hebben ook uw steun nodig, teken de petitie, alstublieft.

In het kort

iconDe Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie is opgericht in maart 1999 en stelt zich ten doel om bekendheid te geven aan behandeling met neuromodulatie in de breedste zin van het woord.

iconDe Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie is lid van de Ieder(in).

iconDe Patiënten Vereniging Voor Neuromodulatie floreert mede door de inzet van haar leden en sponsoren.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste nieuws

Petitie nieuws

De PVVN heeft begin juni 2 prettige gesprekken gevoerd met…

Baclofen pomp

Een video van Medtronic over de werking van een Baclofen…

Pijnpatiënten in angst

Bron: koptekst overgenomen uit De Telegraaf van dinsdag 23 april…

Onze sponsoren

Onze sponsoren zijn van links naar rechts van boven naar onderen Nevro, Abbott, Medtrnic, Boston Scientific en Stimwave
Back To Top