skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Inbreuk op auteurswerk

Inbreuk op auteurswerk en aanverwante rechten.

Alle gegevens op deze website zijn zorgvuldig gecontroleerd. Echter, een inbreuk op auteursrechtelijk beschermd materiaal is nu eenmaal mogelijk. Er is echter, met nadruk, geen sprake van opzet. Om een schending van het auteursrecht in te dienen, moet u een schriftelijke mededeling aan het (e-mail) adres van het secretariaat richten (of gebruik hiervoor het contactformulier), die de volgende elementen bevat:

  1. Een fysiek of elektronisch ondertekend bewijs, waaruit blijkt dat u bevoegd bent op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht, waarvan u meent dat er inbreuk gepleegd wordt.
  2. Identificatie van het auteursrechtelijk beschermde werk waarvan beweerd wordt, dat dit is geschonden of, indien het gaat om meerdere auteursrechtelijk beschermde werken waarvan beweerd wordt, dat deze geschonden zijn, een representatieve lijst ter identificatie van deze werken.
  3. Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd wordt dat het geschonden is, of het onderwerp is van inbreuk en dat moet worden verwijderd of de toegang tot dat werk moet worden uitgeschakeld, en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren.
  4. Informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen contact op te nemen met de klagende partij, zoals een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mail adres waarop de klagende partij kan worden gecontacteerd.
  5. Indien en slechts dan alleen, aan deze voorwaarden wordt voldaan, en wanneer de inbreuk van het auteursrecht door de klagende partij kan worden bewezen, zullen de gegevens binnen een redelijke termijn worden gecorrigeerd, echter expliciet zonder financiële compensatie.

Het bestuur

Back To Top