skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Wat is Neuro stimulatie en Neuro modulatie?

Neurostimulatie of Neuromodulatie is door middel van electriciteit en/of stoffen (medicijnen) de werking van het zenuwstelsel beinvloeden, hierdoor kan de werking van het zenuwstelsel veranderd worden en een therapeutisch effect als gevolg hebben.

De termen Neurostimulatie en Neuromodulatie worden vaak door elkaar gebruikt, in beide gevalen is er sprake van beinvloeding van het zenuwstelsel.

Neurostimulatie

Bij Neurostimulatie is er meestal een direct verband tussen de elektrische prikkel en de reactie hierop van, bijvoorbeeld, een spier.

Neuromodulatie

Bij Neuromodulatie kan er niet altijd een direct verband gelegd worden met de (elektrische) prikkel en de gevolgen hiervan, de werking hiervan kan pas duidelijk worden doordat de (klachten) symptomen verminderen. Ten tweede wordt Neuromodulatie vaak bedoeld waanneer er sprake is van pijnpompen.

Sommige mensen waarbij de Neurostimulator niet (meer) werkt krijgen (als laatste redmiddel) een medicijnpomp ingezet (Morfine). Een andere groep zijn mensen met een cerebrale parese (Cerebral Palsy of CP) die bij ernstige spasticiteit een medicijnpomp met het medicijn Baclofen ingezet kunnen krijgen.

Verlichting van Chronische pijn

Hier is een link te vinden naar een artikel op mijngezondheidsgids.nl

Video

Een video die het plaatsen van een neurostimulator laat zien (tegen lage rugpijn).

Kijk hier

Verklarende woordenlijst

FES
Functional Electrical Stimulation
Functionele Electrische stimulatie

ESES
Epidural Spinal Electrical Stimulation
Holte in de wervelkolom waar stimulatie met elektrische signalen wordt gegeven

SCS
Spinal Cord Stimulation
Ruggewervel stimulatie

SNS
Sacral Neuro Stimulation
Neurostimulatie waarbij de draad door het heiligbeen loopt

SNM
Sacral Neuro Modulation
Neuromodulatie waarbij de draad door het heiligbeen loopt

DBS
Deep Brain Stimulation
Diepe hersen stimulatie

Back To Top