skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

Percutane Tibial Nerve Stimulation (PTNS)

Een andere vorm van neurostimulatie is PTNS (Percutane Tibial Nerve Stimulation). Hierbij worden middels een dun naaldje stroomimpulsjes gegeven aan de lange beenzenuw in het onderbeen net boven de binnenzijde van het enkelgewricht.

De beenzenuw komt uit op dezelfde plaats in het ruggenmerg als de 3e heiligbeen zenuw, die bij de inwendige stimulatie wordt geprikkeld. Via prikkeling van de onderbeenzenuw wordt ook de 3e heiligbeenzenuw geprikkeld met hetzelfde effect voor de blaas.

De behandeling

De behandeling is zeer eenvoudig: Door aan de binnenzijde van het been net boven de enkel een zeer dunne naaldelektrode in te brengen en daar een stroompje op te zetten, wordt de beenzenuw (Nervus Tibialis) gestimuleerd. In eerste instantie worden 12 behandelingen, een of twee maal per week gedurende een half uur, gegeven. Daarna wordt de frequentie van de behandelingen afgestemd op de behoefte van de patiënt.

Door deze stimulatie wordt het mictie centrum (blaas controle centrum) in het sacrale gedeelte van het ruggemerg gestimuleerd. Voor patiënten met een overactieve blaas, dus voor aandrang- en frequentie-patiënten, aandrang-incontinentie-patiënten doch ook voor niet-obstructieve-retentie-patiënten is de PTNS-therapie mogelijk geschikt.

Na onderzoek en het bepalen van de betreffende diagnose door een uroloog worden bij de patiënt dus eerst de initiële 12 behandelingen gedaan. Bij een goed resultaat (een verbetering van meer dan 50%) kan, afhankelijk van de wens van de patiënt, verder worden gestimuleerd. Veelal worden deze verdere behandelingen eens per twee à drie weken uitgevoerd. In een aantal gevallen blijkt zelfs een behandelingsfrequentie van eens per vier weken voor te komen.

De voordelen van de PTNS-therapie zijn: betrekkelijk goedkoop, eenvoudige behandeling, geen bijwerkingen, geen pijn en géén operatie.

Verwijzing

Om voor toepassing van bovengenoemde methodes in aanmerking te komen dient u zich te vervoegen bij uw behandelend uroloog of huisarts, die u kan doorverwijzen naar een uroloog, die de behandeling uitvoert. De uroloog zal na een uitvoering onderzoek beslissen of u voor behandeling in aanmerking komt.

De Toekomst:
In de niet al te verre toekomst zal de PTNS-therapie eveneens kunnen worden uitgevoerd middels een sub-cutane (onderhuidse) versie van het product. Deze onderhuidse techniek is momenteel in ontwikkeling en wordt vooralsnog alleen in het kader van wetenschappelijk onderzoek toegepast. Op termijn zal dit product ook voor patiënten beschikbaar komen die momenteel effectief en succesvol worden behandeld met de PTNS-therapie. Deze onderhuidse versie dient wel middels een operatie ingebracht te worden.

Back To Top