skip to Main Content
Secretariaat: 088 - 7306801 | E-mail: secretariaat@pvvn.nl

De PVVN dankt haar sponsors, zonder hen is een vereniging als deze niet mogelijk.

Onze sponsoren

Veel van onze sponsoren hebben informatie met betrekking tot incontinentie of chronische pijn. Dit zijn hun websites:

Sponsor worden

Wilt u ook sponsor worden?

Of heeft u nog vragen?
Dan kunt u een E-mail sturen naar ons secretariaat
via : secretariaat@pvvn.nl

Schenkingen van donateurs

Dankzij de schenkingen van onze donateurs kan de PVVN zich voortdurend inzetten voor een betere toekomst voor patiënten met een Neurostimulator.

Periodieke schenkingen hebben voor u als donateur een direct voordeel: n.l. wanneer u aan bepaalde voorwaarden voldoet, is uw donatie voor 100 procent fiscaal aftrekbaar.
Daarvoor moet u de schenking vastleggen in een notariële akte en de PVVN minimaal vijf jaar opeenvolgend met een vast bedrag steunen.
Bedraagt uw jaarlijkse schenking b.v. € 100,- of meer, dan betalen wij de eenmalige notariskosten voor u.

Back To Top